מעלה מודעות לבניית יציבה נכונה

מותאם למגוון גילאים ושלבים

מעודד שימוש באביזרים פשוטים ונגישים

מטפח יצירת קירבה בחום ובאהבה

שם דגש על הנאה הדדית ותרומה התפתחותית

משלב הסברים ברורים והנחיות מצולמות